Visie

Eigen Opvoedings Project (EOP)


I       Een school met een naam …

‘de Boomgaard’    

Onze school is landelijk gevestigd in het dorp Bommershoven. Vele ouders kiezen voor onze school mede omwille van de kleinschaligheid. Iedereen kent iedereen. Hier is hartelijkheid te vinden. De school is een ontmoetingsplaats voor wie met de school een band heeft. Ook wie vroeger hier op school gezeten heeft, blijft betrokken en komt graag terug als er iets wordt georganiseerd.

Landelijk maar toch gelegen langs een drukke doorgangsweg. Dit zorgt mee voor extra bekendheid van onze school (‘aan de McQueen’) en instroom van kinderen van buiten het dorp. Kinderen uit omliggende kleuterscholen komen hier aansluiten voor de lagere school. Ook een aantal kinderen van Franstalige ouders vinden de weg naar onze school. Overigens hebben we kinderen uit alle lagen van de bevolking, uit ‘gegoede’ kringen zowel als rechthebbenden op een studietoelage. Er wordt geen onderscheid gemaakt.

Onze landelijke ligging brengt mee dat we ons met de bus verplaatsen voor elke uitstap of bezoek. We doen dat ook. Daarnaast echter genieten we van de nabije groene ruimte. En in de prachtige private kasteeldomeinen in onze omgeving zijn we met onze kinderen welkom, ‘kind aan huis’.

Onze school heet niet voor niets ‘de Boomgaard’.  We zijn gelegen in het hart van de fruitstreek natuurlijk. Maar ‘de Boomgaard’ is ook een metafoor voor de school die we zijn én willen zijn. Als in een ‘gaarde’ vinden de kinderen hier veiligheid en geborgenheid waarin ze als boompjes kunnen opgroeien. De school biedt hen vruchtbare grond, op alle gebied. Verschillende soorten bomen staan hier door elkaar, allemaal samen in één groep en toch heeft elk kind zijn eigenheid. Elke boom vraagt zijn eigen zorg. En zo wordt groei en bloei mogelijk, voor elk kind, stap voor stap, van bloem tot zaad tot vruchten.

Onze school is gebouwd in 1928, na een schenking hiertoe van mevrouw de Schaetzen aan de zusters die de school hebben...

Lees meer