6de lj.: “Onder de grond…”

Op donderdag 10 oktober brachten de leerlingen van het zesde leerjaar allemaal een spade, laarzen, tuinhandschoenen en oude kledij mee. Hadden de werkmannen die dag hulp nodig bij het aanleggen van de nieuwe speelplaats? Neen hoor, al hebben zij bij de kinderen de graafkriebels toch wat aangewakkerd. Maar eigenlijk was het het nieuwe W.O.-thema ‘Onder de grond’ dat de aanleiding gaf tot deze activiteit. In groepjes van 4 begonnen de leerlingen enthousiast te graven, op zoek naar schatten onder de grond. Gevonden voorwerpen of materialen werden keurig verzameld in doosjes. Er werden holletjes onder de grond ontdekt, maar ook glasscherven, stukjes baksteen, diepe wortels en natuurlijk.. spinnen en regenwormen! Ook werd er hout en leemgrond opgegraven. De leerlingen kwamen tot de ontdekking dat de aarde er onder de grond heel ‘anders’ uit zag. Zo konden ze verschillende kleuren maar ook verschillende hardheden en texturen onderscheiden. Hoe dieper er werd gegraven, hoe zwaarder het graafwerk werd. Enkele leerlingen sprongen zelfs op de spade om nog wat dieper te geraken! Anderen gingen languit liggen op het gras om met de handen verder te kunnen spitten. Moe (en vuil) maar voldaan, werden de kuilen na een tijdje weer netjes toe gegooid met aarde. De ‘schatten’ werden nadien verder onderzocht in de klas. Foto’s van onze graafwerken vind je hier terug!