VBS De Boomgaard

        

 

                         

Onze school…

 • Waar veel aandacht is voor het welbevinden en de talenten van alle kinderen.
 • Waar elk kind telt en er aandacht is voor zorg op maat.
 • Waar kinderen kansen krijgen om vanuit het beschouwen te creëren.
 • Waar er aandacht is voor sport en samenspel.
 • Waar actief beleven en ontdekken centraal staan.
 • Waar ouders niet aan de zijlijn staan, maar betrokken worden.
 • Waar voor- en naschoolse opvang georganiseerd wordt.
 • Waar er een breed naschools aanbod is om de talenten van onze kinderen verder te ontwikkelen.
 • Waar er aandacht is voor de aansluiting op het secundair onderwijs.

INSCHRIJVEN IN VBS DE BOOMGAARD?

Wilt u ons beter leren kennen?
Heeft u interesse om uw zoon of dochter in te schrijven?
Neem contact met ons op zodat we u ‘de school in werking’ kunnen tonen.

Inschrijvingsperiode schooljaar 2021 – 2022

Om kwaliteitsonderwijs te blijven garanderen, zal er ook in het schooljaar 2021 – 2022 een maximumcapaciteit per geboortejaar ingevoerd worden. Om dit op de meest rechtvaardige manier te doen, hanteren we een procedure. We volgen hierbij de regelgeving door het departement Onderwijs opgesteld.

 1. Capaciteit

Voor het geboortejaar 2019, 2018,  2017 en  2016 leggen we de maximumcapaciteit vast op 25 lln.

 • Vrije plaatsen geboortejaar 2019:  25 vrije plaatsen
 • Vrije plaatsen geboortejaar 2018: 13 vrije plaatsen
 • Vrije plaatsen geboortejaar 2017: 4 vrije plaatsen
 • Vrije plaatsen geboortejaar 2016: 0 vrije plaatsen

Voor de klas 1 tot en met klas 6 van de lagere school(we werken met jaarklassen) is de maximumcapaciteit per klas 25 kinderen.

 • Vrije plaatsen geboortejaar 2015: 0 vrije plaatsen
 • Vrije plaatsen geboortejaar 2014: 0 vrije plaatsen
 • Vrije plaatsen geboortejaar 2013: 2 vrije plaatsen
 • Vrije plaatsen geboortejaar 2012: 1 vrije plaats
 • Vrije plaatsen geboortejaar 2011: 8 vrije plaatsen
 • Vrije plaatsen geboortejaar 2010: 3 vrije plaatsen
 • Kleuteronderwijs: 100 kinderen
 • Lager onderwijs: 150 kinderen

2. Start van de inschrijvingen

Vanaf 01/02/2021 kunnen volgende kinderen ingeschreven worden :

 • kinderen van contractueel personeel van de school
 • broers en zussen die al ingeschreven zijn

Vanaf 22/02/2021 staat de inschrijving ‘open’ voor iedereen volgens het principe ‘eerst komt – eerst maalt’.

Instapmomenten kleuters

Kleuters tussen 2,5 en 3 jaar worden toegelaten in het kleuteronderwijs op vastgelegde instapdata (zie hieronder)! Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt kan elke dag worden ingeschreven en onmiddellijk in de klas worden toegelaten zonder rekening te houden met instapdata.

Instap na herfstvakantie: 09/11/2020

Instap na kerstvakantie: 04/12/2021

Extra instap februari: 01/02/2021                                                                                Instap na krokusvakantie: 22/02/2021

Instap paasvakantie: 19/04/2021                                                 

Hemelvaart: 17/05/2021

Contactgegevens

VBS De Boomgaard
Tongersesteenweg 332A
3840 Bommershoven – Borgloon
012 741782
vbsdeboomgaard@telenet.be

Telefoonnummer voor- en naschoolse opvang: 012/ 74 17 82 (enkel op lesdagen)

  • Ma, di, do en vrij van 7.00 uur tot 8.30 uur en van 16.00 uur tot 18.00 uur
 • Woe van 7.00 tot 8.30 uur en van 12.30 uur tot 13.00

google0099e8301d6a3672.html