Update van het 6de lj.

In het zesde leerjaar werd vandaag op een creatieve manier duidelijk gemaakt hoe verschillende groepen uit de tijd van Jezus leefden. Hierbij werd de grootste creativiteit aan de dag gelegd. Er werden boten gebouwd, bomen en tempels geknutseld, verkleedpartijen georganiseerd en volop toneel gespeeld. Al snel had elke groep een duidelijk beeld geschetst van het leven in die tijd binnen verschillende bevolkingsklassen. Mooi om te zien hoe geboeid ze kunnen werken, luisteren en leren van elkaar.

Vandaag ging de wiskundeles van het 6de leerjaar door in de buitenlucht! Tijdens en na het uitvoeren van enkele sportieve activiteiten, berekenden ze de afstand, tijd en snelheid van hun prestaties.