Nieuwsbrief september

Beste ouders,

 

Hopelijk heeft iedereen zijn plekje al een beetje (terug) gevonden in De Boomgaard?

Vanaf dit schooljaar starten we Sport na school. Op dinsdag en donderdag zullen telkens 19 leerlingen zich sportief kunnen uitleven. De inschrijvingen zijn hiervoor afgesloten. We wensen hen alvast een sportief jaar!

Ook de creatieve klas van Mix4kidz is begin september opnieuw gestart. Ook hier is het niet meer mogelijk om in te schrijven.

Met kleurrijke groeten,

Meester Pascal en het leerkrachtenteam VBS De Boomgaard

 

Veiligheid aan de schoolpoort:

Wanneer u uw kinderen met de wagen naar school brengt, vragen we om te parkeren op de parking. Met de wagen ter hoogte van de schoolpoort stoppen, mag niet. De politie zal in de komende weken weer regelmatig controleren. De veiligheid aan de schoolpoort is een verantwoordelijkheid van ons allemaal!

Op woensdag stimuleren we zoveel mogelijk het gebruik van de fiets of benen.

Brengen en halen aan de schoolpoort:

Vanaf deze week vragen we om het afscheid ’s ochtends zo kort mogelijk te houden en de speelplaats niet meer te betreden. Daarnaast vragen we om steeds voor 09.00 uur op school aanwezig te zijn. Het is niet leuk voor de kinderen om te laat in de klas aan te komen en het lesverloop te storen. Alvast bedankt voor het begrip en jullie bereidwillige medewerking.

Inzameling batterijen en dopjes:

Ook dit schooljaar is er in onze school een inzamelplek voor oude batterijen. De batterijen dienen geplaatst te worden in de groene ton in het afvalhuisje. Met de verzamelde punten kunnen we vervolgens educatieve uitstappen plannen.

Daarnaast verzamelen we ook plastic dopjes voor het Belgisch centrum voor geleidehonden. Deze worden ingezameld in witte zakken in het dranklokaal. 

Zwemmen:

  • De data van zwemmen vinden jullie vanaf deze week ook op de website.
Datum Klassen
12.09 2/4
19.09 3&5/ 6
26.09 2/4 

Andere activiteiten:

  • Dinsdag 12 september 2017: Infoavond: 19.30 uur voor de kleuterafdeling
  • Woensdag 13 september: Toon je sportclub op school
  • Woensdag 13 september 2017: Infoavond lagere school: 19.00 uur 1ste en 2de leerjaar, 19.30 uur 3de en 4de leerjaar en om 20.00 uur 5de en 6de leerjaar
  • Donder- 14 en vrijdag 15 september 2017: plantjesverkoop Kom op tegen kanker
  • Dinsdag 26 september 2017: startvergadering oudercomité: 20.00 uur
  • Woensdag 20 september 2017: Scholenveldloop lager onderwijs sporthal Borgloon
  • Woensdag 27 september 2017: Gezond ontbijt
  • Alvast noteren: woensdag 4 oktober 2017: Pedagogische studiedag (De leerlingen hebben vrijaf!)