Nieuwsbrief januari

Nieuwsbrief: Januari 2018

 

Beste ouders,

 

Bij de start van dit nieuwe jaar brengen we graag onze kleurrijke wensen over.

We verwelkomen met veel warmte onze instappers Amandine, Gust, Leon, Lisa, Lotte en Mare en wensen hen een kleurrijke start in onze school.

2018 wordt het jaar waarin we onze 2 nieuwe kleuterklassen en zorgklas in gebruik zullen nemen. Afgelopen trimester lanceerden we ‘De Boomgaard bouwt.’ We zijn superfier en dankbaar om jullie mee te delen dat we een bedrag van meer dan 28 000 euro hebben opgehaald via het systeem van renteloze leningen.

In het onderstaande rooster vind je de schoolbijdrage van het 2de trimester per kind terug. Alvast bedankt om dit voor vrijdag 2 februari in orde te brengen via overschrijving op BE72 7353 0511 6316 of in gesloten omslag met steeds vermelding van naam en klas.

Bedrag 2de trimester.
15 euro kleuters
30 euro lagere school

Vanaf maandag 15 januari starten we met een wekelijks extra naschools aanbod in samenwerking met Brede School IN-Z. Zij organiseren een laagdrempelig aanbod van activiteiten waarbij de brede talentontwikkeling centraal staat.

 

Met kleurrijke nieuwjaarsgroeten,

Meester Pascal en team VBS De Boomgaard

 

Melding ziekte of afwezigheid

Telefonische meldingen van ziekte of afwezigheid mag u steeds inspreken op het antwoordapparaat. Het secretariaat of meester Pascal zal deze in de loop van de voormiddag beluisteren.

Zwemmen:

09.01: 2de en 4de leerjaar

16.01: 1 ste /3de en 5de leerjaar

23.01: 2de en 4de leerjaar

30.01: 1 ste /3de en 5de leerjaar

Activiteiten:

Dinsdag 16 en woensdag 17 januari 2018: Oudercontacten lagere school. De uren worden deze week meegedeeld.

Dinsdag 8 januari 2018: Vergadering oudercomité.

Zaterdag 20 januari 2018: Glitterparty for kids zaal Nieuwland

Vrijdag 26 januari 2018: CLB medisch 5de lj + KK2 (°2013)