Met het 5de leerjaar kijken we in de ruimte…

Tijdens de lessen van taal en W.O. zijn we een beetje naar de ‘ruimte’ geweest☺ We leerden veel bij over dit thema in de vorm van verschillende opdrachten. In groepjes moesten we een tekstje voorbereiden en aan de anderen voorstellen. Dit heet forumlezen. Bestaan marsmannetjes nu echt, waar komen de graancirkels dan vandaan? Over deze vragen en mogelijke antwoorden hebben we in de kring ook uitvoerig gesproken. We mochten ook een ‘alien’ tekenen en vertellen aan de medeleerlingen hoe die er nu uitzag, welke taal zo een alien spreekt, wat aliens eten,… Met veel fantasie voerden we deze opdracht uit. Tijdens de W.O.-lessen leerden we nog veel meer over de planeten, de maan, de zon, de Melkweg en de Sterrenbeelden.