KERSENKLAS: zwemmen in Riemst

Op dinsdag 19 maart doken we voor de eerste keer in het zwembad in Riemst.De eerste stap om te leren zwemmen is “watergewenning” waarbij het eerste contact met water gebeurt op een speelse manier en de basis wordt gelegd voor verdere zwemvaardigheden. Watergewenning leidt tot veel plezier waardoor de kleuters op een ontspannende manier zelfredzaamheid en zelfvertrouwen ontwikkelen in het water. Sommigen konden al zwemmen en waren heel fier om dit te tonen. Anderen hadden nog hulp nodig en kregen plankjes en bandjes en deden leuke oefeningen bij de zwemjuf. De kleuters badderden erop los en beleefden veel waterpret. We kijken al uit naar de volgende keer op 2 april.