Het 6de lj ging op “staddag” te Tongeren

.
Op 8 oktober vond de staddag naar jaarlijkse gewoonte weer plaats te Tongeren. Ook nu namen de zesdeklassers weer deel vol enthousiasme. Ze leerden de oudste stad van België kennen via de verhalen van gidsen die zich verkleed hadden in de klederdracht van hun stand en in de tijd van toen. Zo werd alles nog aanschouwelijker en levendiger voor de kinderen. Ze leerden heel wat bij en willen enkele van hun wist-je-datjes met jullie delen.
Wist je dat:
 • De Romeinen de stichters waren van Tongeren en dat hiervoor hard gestreden werd met Ambiorix,de dapperste der Belgen?
 • De stad twee omwallingen heeft gekend: één uit de 2de eeuw en één uit de middeleeuwen nl. de 13de eeuw?
 • Dat de wallen door zes poorten onderbroken werden en dat daarvan nu enkel de Moerenpoort nog overblijft?
 • Dat deze poort uitkijkt op een vroeger moerasgebied en dat die daardoor moeilijk te bereiken was en dus ook bewaard gebleven is?
 • Dat de poort bewaakt werd door een poortwachter die ervoor zorgde dat de vijanden buitengehouden werden en dat er eventuele brand snel opgespoord werd?
 • Dat de silexstenen uit de muur later gebruikt werden om verschillende gebouwen te maken?
 • Dat er gebouwen in verschillende stijlen gebouwd werden door de jaren heen? Zo is het stadhuis in classicistische, de begijnhofkerk in neo-gotische , de basiliek in gotische en de kloostergang in romaanse stijl gebouwd.
 • Dat de Eburonen door de Romeinen verdreven werden en dat op deze plaats  nadien de Tungri kwamen wonen? Vandaar de naam Tongeren.
 • Dat  het recreatiegebied “de Motten” zijn naam dankt aan “de mot” ,wat moeras betekent?
 • Dat er in Tongeren begijnen en kloosterzusters woonden maar dat een begijn eigenlijk ook een man kon hebben die in het leger was of dat ze weduwe kon zijn? Zij moesten geen gelofte van kuisheid afleggen.
 • Dat Tongeren een basiliek heeft en dat je dat herkent aan het parapluutje vooraan in de basiliek?
 • Dat dit gebouw waterspuwers heeft die dienden om het dakwater af te voeren en een toren van 64 m hoog?
 • Dat er ook een monument van de gesneuvelden uit de twee wereldoorlogen onthuld werd door koning Albert I?
 • Dat er bij de basiliek ook een kloostergang is en dat zich daar een put bevindt waar de botten van de kanunniken in gegooid werden als hun graf opgeruimd werd? Deze botten kun je zien liggen!!!! Eeehk!!!
 • Dat wij nog veel meer geleerd hebben maar dat we dat allemaal niet in dit verslag kunnen schrijven? Daarvoor moeten jullie zelf maar eens op ontdekking gaan in deze prachtige stad.
De leerlingen van het zesde leerjaar