Het 4de lj. zorgt voor een mini-carnavalstoet

De laatste week van februari stond in het teken van carnaval. In het 4de lj. knutselden de leerlingen een mini- carnavalwagen. Na het bekijken en bespreken van enkele carnavalwagens, maakten de leerlingen in groepjes een ontwerp. Zeer enthousiast gingen de leerlingen thuis op zoek naar materiaal dat voor hun carnavalwagen kon dienen. In de klas leek wel een bom ontploft te zijn! Er werd heel wat materiaal verzameld! Vol goede moed en ideeën gingen de leerlingen daags nadien aan de slag. Hun ontwerp kreeg telkens meer en meer vorm. Er kwam zelfs een staaltje techniek bij kijken, want de juf had gevraagd ervoor te zorgen dat hun wagen kon rijden. Dat was toch wel het moeilijkste deel van deze opdracht!! Enkele leerlingen van het zesde leerjaar boden hierbij een handje hulp. Dank je wel, lieve zesdeklassers! Het hoogtepunt van deze opdracht vond vrijdagnamiddag –vlak voor de krokusvakantie- plaats. Al onze wagens werden allemaal achter elkaar geplaatst en een mini-optocht reed over onze speelplaats. Zo leuk om te zien!!!! Iedereen had dan ook heel hard zijn best gedaan. Enkele wagens verloren –tijdens de optocht- wel een wiel of reden toch nog niet naar behoren. Na de vakantie gaan we hier nog wat aan sleutelen… 

Ook benieuwd naar onze creaties? Bekijk dan zeker onze foto’s en het filmpje op deze website!

PS: Gedurende deze week ging er tijdens de WO-lessen aandacht uit naar de actualiteit. Deze week werd nl. uitgeroepen tot ‘Vlaamse week tegen pesten’. Lees zeker ook het verslag hierover op de website.