Doelstellingen van de oudervereniging

Als oudercomité willen wij een verbindingskanaal zijn tussen directie en leerkrachten binnen de school. Als ouders voelen we ons pas gelukkig als onze kinderen zich ook goed voelen en graag naar school gaan.

Binnen de school heeft het oudercomité drie taken. Het oudercomité wordt aangestuurd door een kernteam van 3 personen: Christa Vossen, Ine Fagard en Liesbet Broekmans.

 • Overlegorgaan tussen school en ouders.

Samen met de directie en een afvaardiging van de leerkrachten worden allerlei thema’s besproken. Individuele problemen worden hier niet besproken, maar rechtstreeks met de betreffende leerkracht.

 • Ondersteuning van schoolse activiteiten.

De school organiseert jaarlijks een aantal activiteiten waarvoor onze hulp wordt gevraagd. Vb. schoolfeest, grootouderdag, …

 • Organiseren van eigen activiteiten.

Het doel van onze activiteiten is duidelijk: de school een handje helpen! Dit doen we op allerlei manieren:

 • We voorzien de school van turngerief: T-shirtjes met het label van de school.
 • We organiseren ‘s woensdags een fruitdag. Meestal zijn dit appeltjes die voor de kleuters geschild worden door schiloma’s en voor de groteren gewassen en uit het vuistje te eten.
 • We helpen de school bij activiteiten zoals de kaas- en wijnavond, het schoolfeest,…
 • We zijn begaan met de veiligheid op en rond de school en zoeken samen met de school naar veilige maatregelen hieromtrent.
 • We organiseren een aantal activiteiten per jaar:
 1. De schoolkalender: een handige en mooie kalender met fotootjes van alle kinderen van de school.
 2. De wonderwandeling op en na de wandeling genieten van een hapje en drankje op de speelplaats!
 3. De fuif op januari
 4. Recepties bij de diploma-uitreiking van de laatstejaars kleuters en van de zesdejaars.
 5. We trachten ook een klankbord en bijkomend communicatiekanaal te zijn tussen ouders en de school en op die manier de goede sfeer en welbevinden van ouders en leerlingen in onze school te stimuleren.