Dank je wel!

De oudervereniging van VBS De Boomgaard van Bommershoven kon een mooie cheque van 4000 euro overhandigen aan de school. Dit was de opbrengst van de 1ste reuze barbecue die ze samen met de Vleeshoeve organiseerden tvv de school. De barbecue was een groot succes. Het team van VBS De Boomgaard zal de opbrengst aanwenden voor nieuwe ICT-middelen. Hartelijk dank aan alle medewerkers, sponsors en deelnemers.