5de lj maakt smoothies

In het 5de leerjaar leerden de leerlingen tijdens de lessen techniek een smoothie maken. Eerst gingen ze in groepjes brainstormen over de ingrediënten, het nodige materiaal,… en nadien zochten ze naar wat recepten op internet. Deze ideeën bundelden ze samen en verdeelden ten slotte de taken. De volgende les gingen ze aan de slag: fruit afspoelen en snijden, de juiste hoeveelheden afmeten, alles in de blender doen, een naam voor de smoothie verzinnen, … Daarna volgde het leukste gedeelte: PROEVEN! De leerlingen mochten van alle smoothies proeven en mochten vervolgens een kleine boodschap voor de groepjes schrijven. Het was een zeer leerrijke en toffe les!