VBS De Boomgaard

          


  De Boomgaard Bommershoven                   

wenst iedereen een kleurrijk schooljaar

      vol ontdekkingen!                        

 

 • Onze school…
 • Waar veel aandacht is voor het welbevinden en de talenten van alle kinderen.
 • Waar elk kind telt en er aandacht is voor zorg op maat.
 • Waar kinderen kansen krijgen om vanuit het beschouwen te creëren.
 • Waar er aandacht is voor sport en samenspel.
 • Waar actief beleven en ontdekken centraal staan.
 • Waar ouders niet aan de zijlijn staan, maar betrokken worden.
 • Waar voor- en naschoolse opvang georganiseerd wordt.
 • Waar er een breed naschools aanbod is om de talenten van onze kinderen verder te ontwikkelen.
 • Waar er aandacht is voor de aansluiting op het secundair onderwijs.

INSCHRIJVEN IN VBS DE BOOMGAARD?

Wilt u ons beter leren kennen?
Heeft u interesse om uw zoon of dochter in te schrijven?
Neem contact met ons op zodat we u ‘de school in werking’ kunnen tonen.

Inschrijvingsperiode schooljaar 2018 – 2019

Om kwaliteitsonderwijs te blijven garanderen, zal er vanaf het schooljaar 2018 – 2019 een maximumcapaciteit per geboortejaar ingevoerd worden. Om dit op de meest rechtvaardige manier te doen, hanteren we een procedure. We volgen hierbij de regelgeving door het departement Onderwijs opgesteld.

 1. Capaciteit

Voor het geboortejaar 2016,  2015,  2014, 2013 leggen we de maximumcapaciteit vast op 25 lln.

Voor de klas 1 tot en met klas 6 van de lagere school(we werken met jaarklassen) is de maximumcapaciteit per klas 25 kinderen

 • Kleuteronderwijs: 100 kinderen
 • Lager onderwijs: 160 kinderen

2. Start van de inschrijvingen

Vanaf 01/02/2018 kunnen volgende kinderen ingeschreven worden :

 • kinderen van contractueel personeel van de school
 • broers en zussen die al ingeschreven zijn

Vanaf 26/02/2018 staat de inschrijving ‘open’ voor iedereen volgens het principe ‘eerst komt – eerst maalt’.

Instapmomenten kleuters

Kleuters tussen 2,5 en 3 jaar worden toegelaten in het kleuteronderwijs op vastgelegde instapdata (zie hieronder)! Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt kan elke dag worden ingeschreven en onmiddellijk in de klas worden toegelaten zonder rekening te houden met instapdata.

Instap februari: 01/02/2018                                                            Instap krokusvakantie: 19/02/2018

Instap paasvakantie: 16/04/2018                                                   Instap Hemelvaart: 14/05/2018

Instap Pinksteren: 22/05/2018

Contactgegevens

VBS De Boomgaard
Tongersesteenweg 332A
3840 Bommershoven – Borgloon
012 741782
vbsdeboomgaard@telenet.be

Telefoon voor- en naschoolse opvang: 0475 44 47 43 (enkel op lesdagen)

 • Ma, di, do en vrij van 7.00 uur tot 8.30 uur en van 16.00 uur tot 18.00 uur
 • Woe van 7.00 tot 8.30 uur en van 12.30 uur tot 13.30