VBS De Boomgaard

Onze school…

 • Waar veel aandacht is voor het welbevinden en de talenten van alle kinderen.
 • Waar elk kind telt en er aandacht is voor zorg op maat.
 • Waar kinderen kansen krijgen om vanuit het beschouwen te creëren.
 • Waar er aandacht is voor sport en samenspel.
 • Waar actief beleven en ontdekken centraal staan.
 • Waar ouders niet aan de zijlijn staan, maar betrokken worden.
 • Waar voor- en naschoolse opvang georganiseerd wordt.
 • Waar er een breed naschools aanbod is om de talenten van onze kinderen verder te ontwikkelen.
 • Waar er aandacht is voor de aansluiting op het secundair onderwijs.

INSCHRIJVEN IN VBS DE BOOMGAARD?

Wilt u ons beter leren kennen?
Heeft u interesse om uw zoon of dochter in te schrijven?
Neem contact met ons op zodat we u ‘de school in werking’ kunnen tonen.

Inschrijvingsperiode schooljaar 2020 – 2021

Om kwaliteitsonderwijs te blijven garanderen, zal er ook in het schooljaar 2020 – 2021 een maximumcapaciteit per geboortejaar ingevoerd worden. Om dit op de meest rechtvaardige manier te doen, hanteren we een procedure. We volgen hierbij de regelgeving door het departement Onderwijs opgesteld.

 1. Capaciteit

Voor het geboortejaar 2018, 2017,  2016 en  2015 leggen we de maximumcapaciteit vast op 25 lln.

 • Vrije plaatsen geboortejaar 2018: 19 vrije plaatsen
 • Vrije plaatsen geboortejaar 2017: 6 vrije plaatsen
 • Vrije plaatsen geboortejaar 2016: 0 vrije plaatsen
 • Vrije plaatsen geboortejaar 2015: 1 vrije plaats
 • Vrije plaatsen geboortejaar 2014: 0 vrije plaatsen

Voor de klas 1 tot en met klas 6 van de lagere school(we werken met jaarklassen) is de maximumcapaciteit per klas 25 kinderen.

 • Vrije plaatsen geboortejaar 2014: 0 vrije plaatsen
 • Vrije plaatsen geboortejaar 2013: 1 vrije plaats
 • Vrije plaatsen geboortejaar 2012: 1 vrije plaats
 • Vrije plaatsen geboortejaar 2011: 8 vrije plaatsen
 • Vrije plaatsen geboortejaar 2010: 4 vrije plaatsen
 • Vrije plaatsen geboortejaar 2009: 3 vrije plaatsen
 • Kleuteronderwijs: 100 kinderen
 • Lager onderwijs: 150 kinderen

2. Start van de inschrijvingen

Vanaf 03/02/2020 kunnen volgende kinderen ingeschreven worden :

 • kinderen van contractueel personeel van de school
 • broers en zussen die al ingeschreven zijn

Vanaf 02/03/2020 staat de inschrijving ‘open’ voor iedereen volgens het principe ‘eerst komt – eerst maalt’.

Instapmomenten kleuters

Kleuters tussen 2,5 en 3 jaar worden toegelaten in het kleuteronderwijs op vastgelegde instapdata (zie hieronder)! Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt kan elke dag worden ingeschreven en onmiddellijk in de klas worden toegelaten zonder rekening te houden met instapdata.

Instap na herfstvakantie: 09/11/2020

Instap na kerstvakantie: 04/12/2021

Extra instap februari: 01/02/2021                                                                                Instap na krokusvakantie: 22/02/2021

Instap paasvakantie: 19/04/2021                                                 

Hemelvaart: 17/05/2021

Contactgegevens

VBS De Boomgaard
Tongersesteenweg 332A
3840 Bommershoven – Borgloon
012 741782
vbsdeboomgaard@telenet.be

Telefoonnummer voor- en naschoolse opvang: 012/ 74 17 82 (enkel op lesdagen)

 • Ma, di, do en vrij van 7.00 uur tot 8.30 uur en van 16.00 uur tot 18.00 uur
 • Woe van 7.00 tot 8.30 uur en van 12.30 uur tot 13.30

Informatieveiligheid

Privacyverklaring

Contact

Als V.Z.W. Katholiek Basisonderwijs Borgloon zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens

Katholiek Basisonderwijs Borgloon vzw
Nieuwland 12 A
3840 Borgloon

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

De persoonsgegevens van u en uw kind worden door Katholiek Basisonderwijs Borgloon verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • wettelijke verplichting en contractuele
 • om te kunnen deelnemen aan activiteiten van de school (inschrijvingsformulier)
 • omwille van vitaal belang (medische fiches en informatiedoorstroming i.f.v. de ontwikkeling van uw kind)
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslaan, verzamelen of verwerken:

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email (alle activiteiten)
 • identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid : identiteitskaartnummer, rijksregisternummer
 • diploma moeder
 • rekeningnummer
 • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats (activiteiten)
 • andere gegevens ifv. de bevordering van de betrokkenheid in de school

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden.

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor :

 • verzekering
 • digitaal administratiepakket en leerlingvolgsysteem (Broekx)
 • digitaal leerplatform (Bingel)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier de toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming op elk moment in te trekken.

Bewaartermijn.

Katholiek Basisonderwijs Borgloon vzw bewaart de persoonsgegevens zoals dit wettelijk werd vastgelegd.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht op inzage en recht op controle of verwijdering van de persoonsgegevens welk wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de privacybescherming.

Wijziging privacy statement

Katholiek Basisonderwijs Borgloon vzw is momenteel bezig met het privacybeleid. Tijdens dit proces dan de privacyverklaring wijzigen.

Bescherming van data

Katholiek Basisonderwijs Borgloon vzw zal er alles aan doen om uw gegevens zowel on- als offline maximaal te beschermen via een degelijke bescherming van ons softwaresysteem en interne richtlijnen voor medewerkers. Mocht ondanks alle inspanningen toch gebeuren dat uw gegevens in gevaar komen, brengen wij u hiervan op de hoogte en informeren we de privacy commissie hiervan.

Portretrechten

Bij inschrijving ontvangt u een toelatingsdocument om beeldmateriaal te verzamelen. U kan uw toestemming ten alle tijden intrekken.

Meer info

Voor meer informatie kan u terecht op de website :

www.ikbeslis.be

VBS De Boomgaard

        

 

                         

Onze school…

 • Waar veel aandacht is voor het welbevinden en de talenten van alle kinderen.
 • Waar elk kind telt en er aandacht is voor zorg op maat.
 • Waar kinderen kansen krijgen om vanuit het beschouwen te creëren.
 • Waar er aandacht is voor sport en samenspel.
 • Waar actief beleven en ontdekken centraal staan.
 • Waar ouders niet aan de zijlijn staan, maar betrokken worden.
 • Waar voor- en naschoolse opvang georganiseerd wordt.
 • Waar er een breed naschools aanbod is om de talenten van onze kinderen verder te ontwikkelen.
 • Waar er aandacht is voor de aansluiting op het secundair onderwijs.

INSCHRIJVEN IN VBS DE BOOMGAARD?

Wilt u ons beter leren kennen?
Heeft u interesse om uw zoon of dochter in te schrijven?
Neem contact met ons op zodat we u ‘de school in werking’ kunnen tonen.

Inschrijvingsperiode schooljaar 2020 – 2021

Om kwaliteitsonderwijs te blijven garanderen, zal er ook in het schooljaar 2020 – 2021 een maximumcapaciteit per geboortejaar ingevoerd worden. Om dit op de meest rechtvaardige manier te doen, hanteren we een procedure. We volgen hierbij de regelgeving door het departement Onderwijs opgesteld.

 1. Capaciteit

Voor het geboortejaar 2018, 2017,  2016 en  2015 leggen we de maximumcapaciteit vast op 25 lln.

 • Vrije plaatsen geboortejaar 2018:  13 vrije plaatsen
 • Vrije plaatsen geboortejaar 2017: 4 vrije plaatsen
 • Vrije plaatsen geboortejaar 2016: 0 vrije plaatsen
 • Vrije plaatsen geboortejaar 2015: 0 vrije plaatsen

Voor de klas 1 tot en met klas 6 van de lagere school(we werken met jaarklassen) is de maximumcapaciteit per klas 25 kinderen.

 • Vrije plaatsen geboortejaar 2014: 0 vrije plaatsen
 • Vrije plaatsen geboortejaar 2013: 2 vrije plaatsen
 • Vrije plaatsen geboortejaar 2012: 2 vrije plaatsen
 • Vrije plaatsen geboortejaar 2011: 8 vrije plaatsen
 • Vrije plaatsen geboortejaar 2010: 4 vrije plaatsen
 • Vrije plaatsen geboortejaar 2009: 2 vrije plaatsen
 • Kleuteronderwijs: 100 kinderen
 • Lager onderwijs: 150 kinderen

2. Start van de inschrijvingen

Vanaf 03/02/2020 kunnen volgende kinderen ingeschreven worden :

 • kinderen van contractueel personeel van de school
 • broers en zussen die al ingeschreven zijn

Vanaf 02/03/2020 staat de inschrijving ‘open’ voor iedereen volgens het principe ‘eerst komt – eerst maalt’.

Instapmomenten kleuters

Kleuters tussen 2,5 en 3 jaar worden toegelaten in het kleuteronderwijs op vastgelegde instapdata (zie hieronder)! Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt kan elke dag worden ingeschreven en onmiddellijk in de klas worden toegelaten zonder rekening te houden met instapdata.

Instap na herfstvakantie: 09/11/2020

Instap na kerstvakantie: 04/12/2021

Extra instap februari: 01/02/2021                                                                                Instap na krokusvakantie: 22/02/2021

Instap paasvakantie: 19/04/2021                                                 

Hemelvaart: 17/05/2021

Contactgegevens

VBS De Boomgaard
Tongersesteenweg 332A
3840 Bommershoven – Borgloon
012 741782
vbsdeboomgaard@telenet.be

Telefoonnummer voor- en naschoolse opvang: 012/ 74 17 82 (enkel op lesdagen)

  • Ma, di, do en vrij van 7.00 uur tot 8.30 uur en van 16.00 uur tot 18.00 uur
 • Woe van 7.00 tot 8.30 uur en van 12.30 uur tot 13.00

google0099e8301d6a3672.html