VBS De Boomgaard

                                                  

 

 • Onze school…
 • Waar veel aandacht is voor het welbevinden en de talenten van alle kinderen.
 • Waar elk kind telt en er aandacht is voor zorg op maat.
 • Waar kinderen kansen krijgen om vanuit het beschouwen te creëren.
 • Waar er aandacht is voor sport en samenspel.
 • Waar actief beleven en ontdekken centraal staan.
 • Waar ouders niet aan de zijlijn staan, maar betrokken worden.
 • Waar voor- en naschoolse opvang georganiseerd wordt.
 • Waar er aandacht is voor de aansluiting op het secundair onderwijs.

 

INSCHRIJVEN IN VBS DE BOOMGAARD?

Wilt u ons beter leren kennen?
Heeft u interesse om uw zoon of dochter in te schrijven?
Neem contact met ons op zodat we u ‘de school in werking’ kunnen tonen.

 

Inschrijvingsperiode schooljaar 2017 – 2018

van 01/02/2017 tot 24/02/2017: Broers en zussen / kinderen van personeelsleden/ kinderen campus (voorrang)

vanaf 06/03/2017: Vrije inschrijfperiode voor alle kinderen zolang er plaatsen beschikbaar zijn (capaciteitsbepaling)

Capaciteit:

 • Kleuteronderwijs: 100 kinderen
 • Lager onderwijs: 160 kinderen

Instapmomenten kleuters

Kleuters tussen 2,5 en 3 jaar worden toegelaten in het kleuteronderwijs op vastgelegde instapdata (zie hieronder)! Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt kan elke dag worden ingeschreven en onmiddellijk in de klas worden toegelaten zonder rekening te houden met instapdata.

Instap februari: 01/02/17                                                                 Instap krokusvakantie: 06/03/2017

Instap paasvakantie: 18/04/2017                                                    Instap Hemelvaart: 29/05/2017

Contactgegevens

VBS De Boomgaard
Tongersesteenweg 332A
3840 Bommershoven – Borgloon
012 741782
vbsdeboomgaard@telenet.be

Telefoon voor- en naschoolse opvang: 0475 44 47 43 (enkel op lesdagen)

 • Ma, di, do en vrij van 7.00 uur tot 8.30 uur en van 16.00 uur tot 18.00 uur
 • Woe van 7.00 tot 8.30 uur en van 12.30 uur tot 13.30